Prima   |  Legislație   |  Regulamente

Regulamente

     

1. Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat Aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 

2. Regulamentul privind ajutorul de minimis aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.2 

3. Regulamentul cu privire la Registrul ajutorului de stat aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.3 

4. Regulamentul privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regională aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.4 

5. Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.5

6. Regulamentul privind ajutorul pentru salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.6

7. Regulamentul privind ajutorul de stat pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor aprobat prin Hotărîrea Consiliului Concurenţei nr.7

8. Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.8

9. Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.9

10. Regulamentul privind ajutorul de stat acordat întreprinderilor mici şi mijlocii aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.10

11. Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.11

12. Regulamentul privind ajutorul de stat destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.12

13. Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru finanţarea aeroporturilor şi ajutorului la înfiinţare pentru companiile aeriene

14. Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă

15. Regulament privind evaluarea ajutorului de stat acordat în sectorul siderurgic

16. Regulament privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru serviciile publice de radiodifuziune

17. Regulament privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru filme şi alte opere audiovizuale

18. Regulament privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

19.  Regulament privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru societăţile de administrare a navelor

20. Regulament privind evaluarea ajutorului de stat acordat pentru serviciile poştale

21. Regulament privind evaluarea ajutoarelor de stat pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului

22. Regulament privind evaluarea ajutoarelor de stat pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale

23. Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru întreprinderile de transport feroviar