<![CDATA[Ajutorul de Stat din Republica Moldova]]> https://ajutordestat.competition.md/ 23.10.2017 ro https://ajutordestat.competition.md/ Copyright (c) 2017 https://ajutordestat.competition.md/DECIZIA COMISIEI din 23 februarie 2011 privind ajutorul de stat C 58/06 (ex NN 98/05) acordat de Germania în favoarea Bahnen der Stadt Monheim (BSM) și Rheinische Bahngesellschaft (RBG) din cadrul Verkehrsverbund Rhein-Ruhr [notificată cu numărul C(2011) 632] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE) (2011/501/UE) <![CDATA[DECIZIA COMISIEI din 23 februarie 2011 privind ajutorul de stat C 58/06 (ex NN 98/05) acordat de Germania în favoarea Bahnen der Stadt Monheim (BSM) și Rheinische Bahngesellschaft (RBG) din cadrul Verkehrsverbund Rhein-Ruhr [notificată cu numărul C(2011) 632] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE) (2011/501/UE) // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=119&t=/Acquis-ul-UE/DECIZIA-COMISIEI-din-23-februarie-2011-privind-ajutorul-de-stat-C-5806-ex-NN-9805-acordat-de-Germania-in-favoarea-Bahnen-der-Stadt-Monheim-BSM-i-Rheinische-Bahngesellschaft-RBG-din-cadrul-Verkehrsverbund-Rhein-Ruhr-notificata-cu-numarul-C2011-632-Numai-textul-in-limba-germana-este-autentic-Text-cu-relevanta-pentru-SEE-2011501UE/ 23.06.2017 14:41 REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului <![CDATA[REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=118&t=/Acquis-ul-UE/REGULAMENTUL-CE-NR-13702007-AL-PARLAMENTULUI-EUROPEAN-I-AL-CONSILIULUI-din-23-octombrie-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-i-rutier-de-calatori-i-de-abrogare-a-Regulamentelor-CEE-nr-119169-i-nr-110770-ale-Consiliului/ 23.06.2017 14:37 CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL L. A. GEELHOED prezentate la 21 septembrie 2006 <![CDATA[CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL L. A. GEELHOED prezentate la 21 septembrie 2006 // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=117&t=/Acquis-ul-UE/CONCLUZIILE-AVOCATULUI-GENERAL-L-A-GEELHOED-prezentate-la-21-septembrie-2006/ 23.06.2017 14:32 ECLI:EU:C:2010:787 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 16 decembrie 2010(*) <![CDATA[ECLI:EU:C:2010:787 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 16 decembrie 2010(*) // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=116&t=/Acquis-ul-UE/ECLIEUC2010787-HOTARAREA-CURII-Camera-a-doua-16-decembrie-2010/ 23.06.2017 14:29 ECLI:EU:C:2008:376 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 1 iulie 2008(*) <![CDATA[ECLI:EU:C:2008:376 HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 1 iulie 2008(*) // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=115&t=/Acquis-ul-UE/ECLIEUC2008376-HOTARAREA-CURTII-Marea-Camera-1-iulie-2008/ 23.06.2017 14:26 Cauzele conexate 209/78-215/78 şi 218/78 Heintz van Landewyck Sàrl şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Acordurile şi recomandarea FEDETAB” <![CDATA[Cauzele conexate 209/78-215/78 şi 218/78 Heintz van Landewyck Sàrl şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Acordurile şi recomandarea FEDETAB” // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=114&t=/Acquis-ul-UE/Cauzele-conexate-20978-21578-si-21878-Heintz-van-Landewyck-Sarl-si-altii-impotriva-Comisiei-Comunitatilor-Europene-Concurenta-Acordurile-si-recomandarea-FEDETAB/ 23.06.2017 14:20 HOTĂRÂREA CURŢII din 12 septembrie 2000* Pavel Pavlov şi alţii împotriva Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten <![CDATA[HOTĂRÂREA CURŢII din 12 septembrie 2000* Pavel Pavlov şi alţii împotriva Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=113&t=/Acquis-ul-UE/HOTARAREA-CURTII-din-12-septembrie-2000-Pavel-Pavlov-si-altii-impotriva-Stichting-Pensioenfonds-Medische-Specialisten/ 23.06.2017 10:54 ECLI:EU:C:2010:480 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 2 septembrie 2010(*) <![CDATA[ECLI:EU:C:2010:480 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 2 septembrie 2010(*) // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=112&t=/Acquis-ul-UE/ECLIEUC2010480-HOTARAREA-CURII-Camera-intai-2-septembrie-2010/ 23.06.2017 10:28 ECLI:EU:C:2011:497 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 21 iulie 2011(*) <![CDATA[ECLI:EU:C:2011:497 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 21 iulie 2011(*) // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=111&t=/Acquis-ul-UE/ECLIEUC2011497-HOTARAREA-CURII-Camera-a-doua-21-iulie-2011/ 23.06.2017 10:14 Cauza C-487/06 P British Aggregates Association împotriva Comisiei Comunităților Europene <![CDATA[Cauza C-487/06 P British Aggregates Association împotriva Comisiei Comunităților Europene // Acquis-ul UE]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=108&t=/Acquis-ul-UE/Cauza-C-48706-P-British-Aggregates-Association-impotriva-Comisiei-Comunitatilor-Europene/ 23.06.2017 09:57 POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI: PREMISE, OBIECTIVE ȘI PROVOCĂRI <![CDATA[POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI: PREMISE, OBIECTIVE ȘI PROVOCĂRI // Publicaţii]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=23&id=107&t=/Articole-si-Publicatii/Publicatii/POLITICA-IN-DOMENIUL-CONCURENEI-PREMISE-OBIECTIVE-I-PROVOCARI/ MAXIM Ion Doctor habilitat în economie Membrul Plenului Consiliului Concurenței   Politica în domeniul concurenței a căpătat un rol deosebit în ultimele decenii. Fiind în general acceptat faptul că concurența garantează bunăstare consumatorilor, prin realizarea unei repartiții optime a resurselor și progresul tehnico-științific, iar ]]> 21.06.2017 14:32 IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE STAT PRIN INTERMEDIUL SIA „REGISTRUL AJUTOARELOR DE STAT” <![CDATA[IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE STAT PRIN INTERMEDIUL SIA „REGISTRUL AJUTOARELOR DE STAT” // Publicaţii]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=23&id=106&t=/Articole-si-Publicatii/Publicatii/IMPLEMENTAREA-LEGISLAIEI-CU-PRIVIRE-LA-AJUTORUL-DE-STAT-PRIN-INTERMEDIUL-SIA-REGISTRUL-AJUTOARELOR-DE-STAT/ GÎRDEA Dumitru Șef Direcție Ajutori de Stat Sectorial Consiliul Concurenței   În situaţia actuală, în care efectele crizei economico-financiare s-au propagat cu rapiditate pe plan mondial, economiile statelor se confruntă cu serioase dificultăţi, atât în cadrul sistemului bancar, cât şi în economia reală. Impactul ]]> 21.06.2017 14:19 Identificarea ajutorului de stat în contextul fondurilor externe în Republica Moldova <![CDATA[Identificarea ajutorului de stat în contextul fondurilor externe în Republica Moldova // Publicaţii]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=23&id=105&t=/Articole-si-Publicatii/Publicatii/Identificarea-ajutorului-de-stat-in-contextul-fondurilor-externe-in-Republica-Moldova/     Autor: ARAMĂ Luminița Șef Secție Relații Externe și Integrare Europeană Consiliul Concurenței al Republicii Moldova   Pentru economia  unei țări în curs de dezvoltare valorificarea fondurilor externe cât și a celor naționale la nivel maxim este crucială în perioada de criză. Recent și ]]> 21.06.2017 14:16 Ajutorul existent în Republica Moldova <![CDATA[Ajutorul existent în Republica Moldova // Publicaţii]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=23&id=103&t=/Articole-si-Publicatii/Publicatii/Ajutorul-existent-in-Republica-Moldova/ Autor: Ion Maxim membru Plenului Consiliului Concurenței, Doctor habilitat în economie Co-autor: Grosu Olesea, șef Direcție Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat Consiliul Concurenței Republica Moldova           Ajutorul de stat este o componentă importantă a politicii economice și în special a ]]> 20.06.2017 15:47 Îndrumar privind elaborarea și identificarea măsurilor de ajutor de stat <![CDATA[Îndrumar privind elaborarea și identificarea măsurilor de ajutor de stat // Articole]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=22&id=100&t=/Articole-si-Publicatii/Articole/Indrumar-privind-elaborarea-i-identificarea-masurilor-de-ajutor-de-stat/ Ajutorul de stat este un transfer de resurse publice care favorizează o întreprindere sau un grup de întreprinderi și denaturează sau riscă să denatureze concurența. În conformitate cu legislația Republicii Moldova, ajutorul de stat este orice sprijin care îndeplinește următoarele condiții: a) este acordat de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă; b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă; c) este acordat în mod selectiv; și d) denaturează sau riscă să denatureze concurența.]]> 20.05.2017 08:12 Procesul european de modernizare a ajutorului de stat, CHIRIȚOIU Bogdan Marius, Președinte Consiliul Concurenței România <![CDATA[Procesul european de modernizare a ajutorului de stat, CHIRIȚOIU Bogdan Marius, Președinte Consiliul Concurenței România // Articole]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=22&id=92&t=/Articole-si-Publicatii/Articole/Procesul-european-de-modernizare-a-ajutorului-de-stat-CHIRIOIU-Bogdan-Marius-Preedinte-Consiliul-Concurentei-Romania/ În data de 8 mai 2012, Comisia Europeană a anunţat demararea unui amplu proces de revizuire şi modernizarea legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat, prin Comunicarea privind modernizarea ajutorului de stat.Rezultatul acestui proces ar trebui să se contureze sub forma unei structuri mai clare și mai coerente a controlului ajutoarelor de stat. ]]> 25.04.2017 15:02 Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2015 <![CDATA[Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2015 // Rapoarte]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=17&id=85&t=/Raportari/Rapoarte/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2015/ ]]> 27.03.2017 15:10 Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2014 <![CDATA[Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2014 // Rapoarte]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=17&id=58&t=/Raportari/Rapoarte/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2014/ ]]> 27.01.2017 15:26 Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011-2013 <![CDATA[Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011-2013 // Rapoarte]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=17&id=57&t=/Raportari/Rapoarte/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-in-perioada-2011-2013/ ]]> 27.01.2017 15:19 Principiul investitorului/creditorului privat prudent în practica judiciară în materia ajutorului de stat - Ciprian PILAN <![CDATA[Principiul investitorului/creditorului privat prudent în practica judiciară în materia ajutorului de stat - Ciprian PILAN // Articole]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=22&id=54&t=/Articole-si-Publicatii/Articole/Principiul-investitoruluicreditorului-privat-prudent-in-practica-judiciara-in-materia-ajutorului-de-stat-Ciprian-PILAN/ Alocarea de fonduri din resurse de stat, renunţarea la venituri bugetare, garanţiile de stat sunt măsuri care pot fi considerate ajutor. Cu toate acestea, pentru a determina dacă aceste măsuri reprezintă şi ajutor de stat în sensul articolului 87 (1) din Tratat, trebuie determinat dacă întreprinderea beneficiază de un avantaj pe care nu l-ar fi obţinut în condiţii normale de piaţă. Pentru a decide dacă măsura este cea mai bună opţiune pentru stat din punct de vedere economic, un operator ]]> 24.01.2017 17:26 Îndrumar privind elaborarea și identificarea măsurilor de ajutor de stat <![CDATA[Îndrumar privind elaborarea și identificarea măsurilor de ajutor de stat // Publicaţii]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=23&id=39&t=/Articole-si-Publicatii/Publicatii/Indrumar-privind-elaborarea-i-identificarea-masurilor-de-ajutor-de-stat/ Ajutorul de stat este un transfer de resurse publice care favorizează o întreprindere sau un grup de întreprinderi și denaturează sau riscă să denatureze concurența. În conformitate cu legislația Republicii Moldova, ajutorul de stat este orice sprijin care îndeplinește următoarele condiții: a) este acordat de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă; b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă; c) este acordat în mod selectiv; ]]> 20.01.2016 08:41