<![CDATA[Ajutorul de Stat din Republica Moldova]]> https://ajutordestat.competition.md/ 16.06.2024 ro https://ajutordestat.competition.md/ Copyright (c) 2024 https://ajutordestat.competition.md/IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE STAT PRIN INTERMEDIUL SIA „REGISTRUL AJUTOARELOR DE STAT” <![CDATA[IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE STAT PRIN INTERMEDIUL SIA „REGISTRUL AJUTOARELOR DE STAT” // Publicaţii]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=23&id=106&t=/Articole-si-Publicatii/Publicatii/IMPLEMENTAREA-LEGISLAIEI-CU-PRIVIRE-LA-AJUTORUL-DE-STAT-PRIN-INTERMEDIUL-SIA-REGISTRUL-AJUTOARELOR-DE-STAT/ GÎRDEA Dumitru Șef Direcție Ajutori de Stat Sectorial Consiliul Concurenței   În situaţia actuală, în care efectele crizei economico-financiare s-au propagat cu rapiditate pe plan mondial, economiile statelor se confruntă cu serioase dificultăţi, atât în cadrul sistemului bancar, cât şi în economia reală. Impactul ]]> 21.06.2017 14:19 Identificarea ajutorului de stat în contextul fondurilor externe în Republica Moldova <![CDATA[Identificarea ajutorului de stat în contextul fondurilor externe în Republica Moldova // Publicaţii]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=23&id=105&t=/Articole-si-Publicatii/Publicatii/Identificarea-ajutorului-de-stat-in-contextul-fondurilor-externe-in-Republica-Moldova/     Autor: ARAMĂ Luminița Șef Secție Relații Externe și Integrare Europeană Consiliul Concurenței al Republicii Moldova   Pentru economia  unei țări în curs de dezvoltare valorificarea fondurilor externe cât și a celor naționale la nivel maxim este crucială în perioada de criză. Recent și ]]> 21.06.2017 14:16 Îndrumar privind elaborarea și identificarea măsurilor de ajutor de stat <![CDATA[Îndrumar privind elaborarea și identificarea măsurilor de ajutor de stat // Articole]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=22&id=100&t=/Articole-si-Publicatii/Articole/Indrumar-privind-elaborarea-i-identificarea-masurilor-de-ajutor-de-stat/ Ajutorul de stat este un transfer de resurse publice care favorizează o întreprindere sau un grup de întreprinderi și denaturează sau riscă să denatureze concurența. În conformitate cu legislația Republicii Moldova, ajutorul de stat este orice sprijin care îndeplinește următoarele condiții: a) este acordat de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă; b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă; c) este acordat în mod selectiv; și d) denaturează sau riscă să denatureze concurența.]]> 20.05.2017 08:12 Procesul european de modernizare a ajutorului de stat, CHIRIȚOIU Bogdan Marius, Președinte Consiliul Concurenței România <![CDATA[Procesul european de modernizare a ajutorului de stat, CHIRIȚOIU Bogdan Marius, Președinte Consiliul Concurenței România // Articole]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=22&id=92&t=/Articole-si-Publicatii/Articole/Procesul-european-de-modernizare-a-ajutorului-de-stat-CHIRIOIU-Bogdan-Marius-Preedinte-Consiliul-Concurentei-Romania/ În data de 8 mai 2012, Comisia Europeană a anunţat demararea unui amplu proces de revizuire şi modernizarea legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat, prin Comunicarea privind modernizarea ajutorului de stat.Rezultatul acestui proces ar trebui să se contureze sub forma unei structuri mai clare și mai coerente a controlului ajutoarelor de stat. ]]> 25.04.2017 15:02 Principiul investitorului/creditorului privat prudent în practica judiciară în materia ajutorului de stat - Ciprian PILAN <![CDATA[Principiul investitorului/creditorului privat prudent în practica judiciară în materia ajutorului de stat - Ciprian PILAN // Articole]]> https://ajutordestat.competition.md/libview.php?l=ro&idc=22&id=54&t=/Articole-si-Publicatii/Articole/Principiul-investitoruluicreditorului-privat-prudent-in-practica-judiciara-in-materia-ajutorului-de-stat-Ciprian-PILAN/ Alocarea de fonduri din resurse de stat, renunţarea la venituri bugetare, garanţiile de stat sunt măsuri care pot fi considerate ajutor. Cu toate acestea, pentru a determina dacă aceste măsuri reprezintă şi ajutor de stat în sensul articolului 87 (1) din Tratat, trebuie determinat dacă întreprinderea beneficiază de un avantaj pe care nu l-ar fi obţinut în condiţii normale de piaţă. Pentru a decide dacă măsura este cea mai bună opţiune pentru stat din punct de vedere economic, un operator ]]> 24.01.2017 17:26