Evenimente regionale

Prima   |  Noutăţi | Proiect de propunere privind un cadru temporar pentru ajutoarele de stat în vederea sprijinirii economiei în contextul epidemiei de COVID-19

Proiect de propunere privind un cadru temporar pentru ajutoarele de stat în vederea sprijinirii economiei în contextul epidemiei de COVID-19

           
18.03.2020   1336 Accesări    

Aseară, Comisia Europeană a trimis statelor membre spre consultare un proiect de propunere privind un cadru temporar pentru ajutoarele de stat în vederea sprijinirii economiei în contextul epidemiei de COVID-19, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, pentru a remedia perturbările grave ale economiei UE. Noul cadru temporar propus va permite acordarea a patru tipuri de ajutoare: i) granturi directe și avantaje fiscale selective, ii) garanții de stat pentru împrumuturi contractate de întreprinderi de la bănci, iii) împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi și iv) garanții pentru bănci care direcționează sprijinul către economia reală. Statelor membre le-a fost trimisă spre consultare următoarea propunere:

  • Ajutor sub formă de grant direct sau avantaj fiscal: Statele membre ar putea să instituie scheme de acordare a unei finanțări de până la 500 000 EUR unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor sale urgente de lichiditate. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui grant direct sau al unui avantaj fiscal.
  • Ajutor sub formă de garanții subvenționate pentru împrumuturile bancare: Statele membre pot acorda garanții de stat sau pot institui scheme de garantare care să sprijine împrumuturile bancare contractate de întreprinderi. Acestea ar beneficia de prime subvenționate, cu reduceri ale ratei de piață estimate pentru primele anuale aferente noilor garanții destinate IMM-urilor și altor tipuri de întreprinderi. Sunt prevăzute anumite limite privind cuantumul maxim al împrumutului, care se bazează pe nevoile de funcționare ale întreprinderilor (stabilite pe baza masei salariale sau a nevoilor de lichiditate). Garanțiile pot viza atât împrumuturile pentru investiții, cât și împrumuturile pentru capitalul circulant.
  • Ajutor sub formă de rate ale dobânzii subvenționate: Statele membre pot permite ca întreprinderilor să li se acorde împrumuturi publice și private cu rate ale dobânzii subvenționate. Aceste împrumuturi trebuie acordate cu o rată a dobânzii care să fie cel puțin egală cu rata de bază aplicabilă la 1 ianuarie 2020, plus prima de risc de credit corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, cu rate diferite pentru IMM-uri și pentru alte tipuri de întreprinderi. Rata de bază este fixă pentru a oferi mai multă securitate cu privire la condițiile de finanțare în acest context volatil. În ceea ce privește posibilitatea de a furniza garanții subvenționate, sunt prevăzute anumite limite pentru cuantumul maxim al împrumutului, care se bazează pe nevoile de funcționare ale întreprinderilor (stabilite pe baza masei salariale sau a nevoilor de lichiditate). Împrumuturile pot fi atât pentru investiții, cât și pentru nevoile capitalului circulant.
  • Cea de a patra și ultima măsură recunoaște rolul important al sectorului bancar și al altor intermediari financiari pentru a face față efectelor economice ale epidemiei de COVID-19. Cadrul temporar precizează că, în cazul în care statele membre decid să canalizeze ajutoarele către economia reală prin intermediul băncilor, acesta este un ajutor direct pentru clienții băncilor, nu pentru băncile în sine. Cadrul oferă, de asemenea, orientări privind modul de reducere la minimum a oricăror ajutoare reziduale necuvenite acordate băncilor și de asigurare a faptului că ajutorul ajunge, în cea mai mare măsură posibilă, la beneficiarii finali sub forma unor volume mai mari de finanțare, a unor portofolii mai riscante, a unor cerințe mai puțin stricte în materie de garanții, a unor prime de garantare mai mici sau a unor rate mai scăzute ale dobânzii.
  • În cazul în care este necesar să se acorde băncilor ajutoare directe în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE pentru a compensa prejudiciile cauzate în mod direct de epidemia de COVID-19, aceste ajutoare nu ar fi considerate un sprijin public extraordinar în temeiul normelor privind ajutoarele de stat. În mod similar, această dispoziție s-ar aplica și oricărui ajutor indirect rezidual acordat băncilor în temeiul cadrului temporar.
  • Printre caracteristicile generale ale tuturor măsurilor menționate mai sus se numără faptul că întreprinderile care au început să se confrunte cu dificultăți după 31 decembrie 2019 sunt eligibile pentru a beneficia de ajutor în temeiul acestui cadru temporar. Dispoziția în cauză este menită să asigure faptul că acest cadru temporar nu este utilizat pentru un sprijin acordat contribuabililor care să nu aibă legătură cu epidemia de COVID-19. În plus, cadrul temporar prevede și obligații generale în materie de transparență.