Evenimente regionale

Prima   |  Noutăţi | Cauza C-487/06 P British Aggregates Association împotriva Comisiei Comunităților Europene

Cauza C-487/06 P British Aggregates Association împotriva Comisiei Comunităților Europene

           
23.06.2017   1206 Accesări    

Cauza C-487/06 P British Aggregates Association împotriva Comisiei Comunităților Europene. 

 

Hotărîrea Curții poate fi vizualizată pe următorul link:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73226&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3040695