print
Comisia autorizează schema poloneză de 2,6 miliarde de euro pentru a sprijini companiile afectate de focarul de coronavirus
27.07.2020
1346 Accesări

Polonia a notificat Comisiei o garanție de stat pentru produsele de factoring. Factoringul este un serviciu financiar care oferă lichidități economiei reale, deoarece implică plata facturilor înainte de data scadenței lor finale. Este o sursă alternativă de capital de lucru pentru companii la împrumuturile bancare. Schema este deschisă întreprinderilor de toate dimensiunile și va fi pusă în aplicare de banca națională de dezvoltare, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). În cadrul schemei, garanțiile vor fi disponibile atât pentru factoring recurs, cât și pentru factoring revers. Comisia a evaluat măsura în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care permite Comisiei să aprobe măsurile de ajutor de stat puse în aplicare de statele membre pentru remedierea unei perturbări grave în economia lor. Comisia a constatat că măsura poloneză este în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul temporar, întrucât produsele acoperite sunt echivalente cu împrumuturile. Contractul de factoring specifică alte elemente, inclusiv o reducere la suma de lichiditate furnizată, care este echivalentă cu o plată a dobânzii și perioada de plată a facturii, care este echivalentă cu scadența împrumutului. Produsele care fac obiectul acestei măsuri sunt astfel echivalente cu împrumuturile și trebuie să respecte aceleași condiții de compatibilitate.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Copyright © 2024 Consiliul Concurenței