print
Comisia autorizează schema olandeză privind subvenționarea împrumuturilor în valoare de 100 de milioane de euro pentru a sprijini IMM-urile afectate de focarul de coronavirus
05.05.2020
1498 Accesări

Comisia Europeană a autorizat sistemul olandez privind acordarea ajutorului de stat de 100 de milioane euro pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în contextul focarului de coronavirus. Schema a fost aprobată în cadrul Cadrului temporar de ajutor de stat adoptat de Comisie la 19 martie 2020, modificat la 3 aprilie 2020. Sprijinul public, care va lua forma compensării ratelor dobânzilor la împrumuturi, va fi accesibil acelor IMM-uri a căror principală sursă de finanțare provine din capitaluri proprii externe, capital de risc sau microcreditare. Scopul schemei este de a ajuta acele companii care întâmpină dificultăți în accesarea lichidității din cauza focarului de coronavirus să își acopere capitalul de lucru imediat și nevoile de investiții, ajutându-le astfel să își continue activitățile în timpul și după izbucnirea focarului. Comisia a constatat că schema notificată de autoritățile olandeze este în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul temporar, în special: (i) valoarea creditului de bază pentru fiecare companie este limitată la ceea ce este necesar pentru a-și acoperi necesitățile de lichiditate pentru viitorul prevăzut; (ii) împrumuturile vor fi acordate numai până la sfârșitul acestui an; (iii) împrumuturile sunt limitate la o perioadă de timp maximă de șase ani; și (iv) ratele dobânzii respectă nivelurile prevăzute în cadrul temporar. Prin urmare, Comisia a concluzionat că măsura de sprijin este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

 

 

Copyright © 2024 Consiliul Concurenței